Lớp học Chuột túi dành cho gia đình người nước ngoài

- Thông tin về nuôi dạy trẻ và học tiếng Nhật -


カンガルーサロン写真

Lớp học này là nơi cha mẹ và trẻ em nước ngoài học tiếng Nhật và thu thập thông tin cần thiết theo các chủ đề như ốm đau, tiêm chủng, trường mẫu giáo/mầm non, chuẩn bị obento (cơm hộp) và phòng chống thiên tai.

Lớp học này là nơi cha mẹ và trẻ em nước ngoài học tiếng Nhật và thu thập thông tin cần thiết theo các chủ đề như ốm đau, tiêm chủng, trường mẫu giáo/mầm non, chuẩn bị obento (cơm hộp) và phòng chống thiên tai.

Chúng tôi có tổ chức những chương trình cha mẹ đọc truyện cho con bằng tiếng mẹ đẻ hay hát cùng con, cũng như các sự kiện khác.

Hãy thử đưa bé con tham gia lớp học nhé.


Thời gian

Thứ Bảy tuần thứ 3 (1 buổi mỗi tháng), 13:00-14:30

Kỳ đầu: Tháng Tư đến tháng Bảy (3 buổi)

Kỳ hai: Tháng Chín đến tháng Mười Hai (3 buổi)

● Lịch học

Địa điểm

Sảnh Giao lưu Quốc tế Tsurumi

Phí tham gia

Miễn phí

Số lượng người tham gia

20 gia đình (ưu tiên người đăng ký trước)

Cách thức đăng ký

TEL. 045-511-5311    E-mail tsurumilounge@yoke.or.jp .