Gusto kong matuto ng Japanese

日本語教室写真

Japanese-language courses para sa mga dayuhang residente ay inaalok ng Tsurumi International Lounge sa ibat-ibang organisasyon:

・Japanese Language Class "Nakama" (Martes)

・Tsurumi Japanese Language Class (Miyerkules)

・Nihongo de Tanoshimu Kai (Huwebes)

・NPO Intercultural Exchange Group "Konnichiwa" (Biyernes)

・1.2.3. NIHONGO SHIEN NO KAI (petsa/oras ay pwedeng pag-usapan, private lesson)

Japanese-language courses in Tsurumi Ward (other than the lounge) are offered by:

・NPO Intercultural Exchange Group "Konnichiwa" (Sabado)

・Tsurumi International Exchange Group (Sabado)

・Klase ng Lengguwaheng Hapon sa Tsurumi

Many other Japanese-language classes are offered in Yokohama City:

・Japanese-language classes offered by YOKE (English) →click here

・Database of Japanese-language classes in Yokohama City →click here