Ako`y naghahanap ng Interpreter.

・Pwede kayong maghanap ng interpreter para tumulong sa inyo kung pupunta sa Tsurumi Ward Office or Schools sa pamamagitan ng DISPATCHING SYSTEM.(English) →click here

・Contact/apply to Tsurumi International Lounge(Tel: 045-511-5311) or the staff in charge(Tel: 045-664-4665) at Yokohama Association for International Communications and Exchanges(YOKE).

Gusto kungb matuto ng Japanese

日本語教室写真

Japanese-language courses para sa mga dayuhang residente ay inaalok ng Tsurumi International Lounge sa ibat-ibang organisasyon:

・Japanese Language Class "Nakama" (Martes)

・Tsurumi Japanese Language Class (Miyerkules)

・Nihongo de Tanoshimu Kai (Huwebes)

・NPO Intercultural Exchange Group "Konnichiwa" (Biyernes)

・1.2.3. NIHONGO SHIEN NO KAI (petsa/oras ay pwedeng pag-usapan, private lesson)

Japanese-language courses in Tsurumi Ward (other than the lounge) are offered by:

・NPO Intercultural Exchange Group "Konnichiwa" (Sabado)

・Tsurumi International Exchange Group (Sabado)

para sa mga detalye →Volunteer Japanese Language Class Details

Para sa mga detalye →Volunteer Japanese Language Class Map

Many other Japanese-language classes are offered in Yokohama City:

・Japanese-language classes offered by YOKE (English) →click here

・Database of Japanese-language classes in Yokohama City →click here

YOKOHAMA Living Information Guide

This Living Information Guide is edited jointly by Sankei Living Press and the City of Yokohama.
The Guide includes information useful to all citizens of Yokohama such as emergency services, consultation services, administrative services, and other information useful in your daily life. YOKE provides translation in the following languages:

Useful Information Site

Other Information Websites Available in Foreign Languages

Links to Related Organizations and Groups

The International Organizations within the City of Yokohama